แก่งกระจานเขื่อนดิน เยือนถิ่นต้นน้ำเพชร ปลาน้ำจืดรสเด็ด หนึ่งในเพชรบุรี

กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำ

ลงทะเบียนเข้าระบบผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


หน้าหลัก


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอบต.แก่งกระจาน

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

 

 

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 

 

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 

 

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

เรื่อง  การประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน   พ.ศ.  ๒๕๕๓

************************

                  

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา    บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท   เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น  โดยมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ   ทั้งนี้  การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว      ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  

 

                   ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  จึงประกาศระเบียบ องค์การบริหาร       ส่วนตำบลแก่งกระจาน   ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน   พ.ศ. ๒๕๕๓    เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น   ตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน   ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน  พ.ศ.  2553  แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    วันที่  30  เดือน  มิถุนายน   ..  2553

 

 

เจริญ   นกวอน

( นายเจริญ  นกวอน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
มกราคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ผู้เยี่ยมชมออนไลน์
เรามี 136 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


แบบสำรวจ
คุณชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวใดมากที่สุด
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน