กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำหน้าหลัก สมาชิกสภา อบต.

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

 


นายชนุดม  กลั่นเกลา
ประธานสภาอบต.แก่งกระจาน

นายสมเกียรติ  เกตุสุริโย
รองประธานสภาอบต.
 
นายเดชา  อากรแก้ว
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
สมาชิกสภาอบต.
นางสุวรรณา  คงเจริญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
น.ส.ประเทือง  เลี่ยมทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.
น.ส.สุรัสวดี  มีอยู่
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต.
นายบุญรอด  ราญไพร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นายบุญเลิศ  เต็มคอน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเอนก  ศรีเมฆ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นายสมเกียรติ  เกตุสุริโย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต.
นายแกรง  วรรณขำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นางจุรีรัตน์  วรชมภู
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นายยอดยิ่ง  ศรีคง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
นายอาณัติ  เทียนภู่
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นายฉลอง  เผือกหอม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นางประจวบ  กิตติยายาม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต.
นายชาติชาย  พุ่มพวง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาอบต.
นายชัยรัตน์  ม่วงนาค
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
 
สมาชิกสภาอบต.
นายจำลอง  แสงศูนย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาอบต.
นางรินดา  บุญบัวหลวง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
 
สมาชิกสภาอบต.
นางพา  ช่วยชูกลิ่น
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาอบต.
นายสุนทร  เรืองเทศ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
 
สมาชิกสภาอบต.
นายอนันต์  ยี่สุ่นวงศ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาอบต.
นายชนุดม  กลั่นเกลา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11
 
สมาชิกสภาอบต.
นางวันเพ็ญ  มาลีเนตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาอบต.
นายชูชาติ  วงศ์น้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 12
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเดชา  อากรแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 12
สมาชิกสภาอบต.
นายรุ่งโรจน์  อาจเครือวัลย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13
 
สมาชิกสภาอบต.
นางขวัญใจ  เฟื่องผล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาอบต.
นายสมชาย  ปวงชาติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 14
 
สมาชิกสภาอบต.
นายทัศนัย  มหาวหกานนท์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 14

 

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
สิงหาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน