กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำหน้าหลัก หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ อบต.แก่งกระจาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่


สิบเอกโรมรัน  รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพงศ์ศิริ เมืองมนต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 

นางพัชริยา สงศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.จุฑามาศ นันทวิสาร
นิติกรปฏิบัติการ
 

น.ส.ฐิติรัตน์  ชูสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ปฏิบัติงาน

นายปรีชา  รอเซ็ม
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 

นายสุรชัย  ใจกล้า
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายเผียน  ใจบุญ
พนักงานขับรถยนต์
 

น.ส.ลักษ์ขณา  ล่องตี้
คนงาน

- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
 

น.ส.มุฑิตา  นาคะมะนัง
นักการภารโรง

 

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน