กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำหน้าหลัก หัวหน้าส่วนราชการ กองคลัง

แบบสำรวจความพึงพอใจ อบต.แก่งกระจาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่

บุคลากรกองคลัง อบต.แก่งกระจาน


นางสมัชญา  เด่นดวง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)


จ่าเอกบุญมา  แก้วเสียง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 
 

นางสมัชญา  เด่นดวง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

น.ส.นริศรา อาจเครือวัลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 

น.ส.ผุสดี สมศรีพลอย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน

น.ส.เนตรดาว  กาญจนปรีชา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
 

นางรุ่งทิพย์  พรามศาสตร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

- ว่าง -
พนักงานจดมาตรน้ำ
 

น.ส.บุศรา  กลีบจงกล
คนงาน


น.ส.แพพลอย  โกมล
คนงาน

 

 

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน