กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำหน้าหลัก หัวหน้าส่วนราชการ กองการศึกษาฯ

แบบสำรวจความพึงพอใจ อบต.แก่งกระจาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่


น.ส.เบญจมาศ  วัดวิลัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)


น.ส.เบญจมาศ  วัดวิลัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


น.ส.ปณิดา  มาลีเนตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านน้ำทรัพย์

นางนภัสรพี  ดีส
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านหนองหงส์

นางโสภา  ขาวผ่อง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านท่าเรือ

น.ส.สุพักตร์ ทรัพย์ทวี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.ชลประทานแก่งกระจาน

น.ส.เพียงใจ  เทพสูตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านแม่คะเมย

น.ส.สมจิตร ยิ้มแย้ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านหนองหงษ์

น.ส.นิตยา  ยอดสร้อย
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.ชลประทานแก่งกระจาน

น.ส.ฉันทนา  น่วมสกุล
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านท่าเรือ

น.ส.กนิษฐา  ธานีไกร
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านแม่คะเมย

นางจิระนุช อรัญรัตนเสนีย์
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
ศพด.บ้านน้ำทรัพย์
 

น.ส.กุลธิดา ประเทศกล่อม
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
ศพด.บ้านแม่คะเมย 
 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน