กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำหน้าหลัก ระเบียบกฏหมาย

แบบสำรวจความพึงพอใจ อบต.แก่งกระจาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่

ระเบียบกฏหมาย

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางปรเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564.pd)พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางปรเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564[ ]862 Kb
Download this file (พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562.pdf)พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562[ ]272 Kb
Download this file (พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562.pdf)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562[ ]155 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[ ]824 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540[ ]119 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562.pdf)พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562[ ]271 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475.pdf)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475[ ]133 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf)พระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542[ ]43 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537.pdf)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537[ ]365 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509.pdf)พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509[ ]48 Kb
 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน