กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


หน้าหลัก สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

         

 

 

   
          1   ที่ตั้ง   ตำบลแก่งกระจานเป็นตำบลๆหนึ่งใน 6   ตำบลของอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี     ซึ่งประกอบด้วย ตำบลแก่งกระจาน   ตำบลวังจันทร์    ตำบลพุสวรรค์     ตำบลสองพี่น้อง    ตำบลป่าเด็ง และตำบลห้วยแม่เพรียง    ตำบลแก่งกระจานยังเป็นที่ตั้ง  ของที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน อยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านแก่งกระจาน  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน ประมาณ 100 เมตร และจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 55   กิโลเมตร
    
          2    อาณาเขต            
                 ทิศเหนือ               ติดต่อกับ        ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง      
                 ทิศใต้                    ติดต่อกับ       ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน และ
                                                                    ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง       
                 ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ        อำเภอแก่งกระจาน                 

                 ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ        ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน

 

           3   เนื้อที่        234,888   ไร่     ( 375.82 ตารางกิโลเมตร)
                     
           4   ภูมิประเทศ    แบ่งเป็น   3 เขต           
                 1.   เขตที่ราบสูงสลับภูเขา    ได้แก่   หมู่ที่    4,5,6,7,9,10,14            
                 2.   เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ          ได้แก่    หมู่ที่   1,3,8,13      
                 3.   เขตที่ราบเรียบ                 ได้แก่    หมู่ที่   2,7,11,12    
         
          5   จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน          
                     -   จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน   14 หมู่ ได้แก่หมู่ที่  1-14 
            
          6   อาชีพ      
                 ประชาชนในตำบลแก่งกระจานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ปลูกข้าวโพด มะม่วง มะนาวฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้น ก็มีอาชีพรับจ้าง เช่น ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือในเขตชลประทานที่เหลือก็มีอาชีพค้าขาย ทำการประมง และอาชีพอื่นๆ

      

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
ธันวาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน