กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำหน้าหลัก สภาพทั่วไป

แบบสำรวจความพึงพอใจ อบต.แก่งกระจาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่

สภาพทั่วไป

         

 

 

   
          1   ที่ตั้ง   ตำบลแก่งกระจานเป็นตำบลๆหนึ่งใน 6   ตำบลของอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี     ซึ่งประกอบด้วย ตำบลแก่งกระจาน   ตำบลวังจันทร์    ตำบลพุสวรรค์     ตำบลสองพี่น้อง    ตำบลป่าเด็ง และตำบลห้วยแม่เพรียง    ตำบลแก่งกระจานยังเป็นที่ตั้ง  ของที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน อยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านแก่งกระจาน  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน ประมาณ 100 เมตร และจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 55   กิโลเมตร
    
          2    อาณาเขต            
                 ทิศเหนือ               ติดต่อกับ        ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง      
                 ทิศใต้                    ติดต่อกับ       ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน และ
                                                                    ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง       
                 ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ        อำเภอแก่งกระจาน                 

                 ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ        ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน

 

           3   เนื้อที่        234,888   ไร่     ( 375.82 ตารางกิโลเมตร)
                     
           4   ภูมิประเทศ    แบ่งเป็น   3 เขต           
                 1.   เขตที่ราบสูงสลับภูเขา    ได้แก่   หมู่ที่    4,5,6,7,9,10,14            
                 2.   เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ          ได้แก่    หมู่ที่   1,3,8,13      
                 3.   เขตที่ราบเรียบ                 ได้แก่    หมู่ที่   2,7,11,12    
         
          5   จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน          
                     -   จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน   14 หมู่ ได้แก่หมู่ที่  1-14 
            
          6   อาชีพ      
                 ประชาชนในตำบลแก่งกระจานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ปลูกข้าวโพด มะม่วง มะนาวฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้น ก็มีอาชีพรับจ้าง เช่น ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือในเขตชลประทานที่เหลือก็มีอาชีพค้าขาย ทำการประมง และอาชีพอื่นๆ

      

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน