กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำหน้าหลัก ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงานปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ อบต.แก่งกระจาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่

สำนักปลัด อบต.

     สำนักปลัด อบต.

๑. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - งานสารบรรณ

     - งานบริหารงานบุคคล

     - งานการเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

     - งานกิจการสภา

     - ด้านอำนวยการข้อมูลข่าวสาร

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านวิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน ประมวลผล

     - ด้านจัดทำแผน/โครงการ ติดตามผลการดำเนินงาน

     - ด้านงบประมาณ

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - งานกฎหมายและคดี

     - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

     - งานการร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

     - งานข้อบัญญัติ และระเบียบการคลัง

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

     - ด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. งานด้านการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านการเกษตร

     - ด้านการปศุสัตว์

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖. งานด้านตรวจสอบภายใน

     - ด้านการตรวจสอบงบประมาณ

     - ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

     - การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

     - งานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน