กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำหน้าหลัก ข้อมูลพื้นฐาน กองช่าง

แบบสำรวจความพึงพอใจ อบต.แก่งกระจาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

๑. งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - งานการก่อสร้างและบูรณะถนน

     - งานการก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ

     - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - งานการประเมินราคา

     - งานการควบคุมการก่อสร้างอาคาร

     - งานการบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

     - งานการออกแบบ

     - งานควบคุมการขุดดินและถมดิน

     - งานผังเมือง

     - ด้านการสำรวจและแผนที่

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - งานการประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

     - งานการขนส่งและวิศวกรรมจราจร

     - งานการระบายน้ำ

     - งานไฟฟ้าสาธารณะ

     - ด้านการจัดตกแต่งสถานที่

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน