กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


หน้าหลัก ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนสวัสดิการสังคม

ส่วนสวัสดิการสังคม

ส่วนสวัสดิการสังคม

๑. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านสวัสดิการสังคม

     - ด้านการจัดระเบียบชุมชน

     - ด้านพัฒนาชุมชน

     - ด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน

     - ด้านการกีฬาและนันทนาการ

     - ด้านสวนสาธารณะ

     - ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     - ด้านส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา

       คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

     - ด้านพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน

     - ด้านการพัฒนาศตรีและเยาวชน

     - ด้านการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
กรกฎาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน