กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


หน้าหลัก ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านอนามัยชุมชน

     - ด้านสาธารณสุขมูลฐาน

     - ด้านสุขศึกษา

     - ด้านควบคุมอาหารและน้ำ

     - ด้านป้องกันและยาเสพติด

     - ด้านสุขาภิบาลอาคารและสถานประกอบการ

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านส่งเสริมเผยแพร่

     - ด้านควบคุมมลพิษ

     - ด้านศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     - ด้านติดตามตรวจสอบ

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านควบคุมสิ่งปฏิกูล

     - ด้านรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

     - ด้านกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. งานกิจการประปา มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านการเงินและบัญชี

     - ด้านการธุรการ

     - ด้านการผลิตประปา

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
กรกฎาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน