กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำหน้าหลัก ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบสำรวจความพึงพอใจ อบต.แก่งกระจาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านอนามัยชุมชน

     - ด้านสาธารณสุขมูลฐาน

     - ด้านสุขศึกษา

     - ด้านควบคุมอาหารและน้ำ

     - ด้านป้องกันและยาเสพติด

     - ด้านสุขาภิบาลอาคารและสถานประกอบการ

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านส่งเสริมเผยแพร่

     - ด้านควบคุมมลพิษ

     - ด้านศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     - ด้านติดตามตรวจสอบ

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านควบคุมสิ่งปฏิกูล

     - ด้านรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

     - ด้านกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. งานกิจการประปา มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - ด้านการเงินและบัญชี

     - ด้านการธุรการ

     - ด้านการผลิตประปา

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน