กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Russian
ดาวน์โหลดแนะนำหน้าหลัก ปกครองท้องที่

แบบสำรวจความพึงพอใจ อบต.แก่งกระจาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่

บุคลากรปกครองท้องที่

   กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

                                

 

 

ฝ่ายปกครอง 

1.  นายสุชาติ                        นกวอน                   ตำแหน่ง  กำนันตำบลแก่งกระจาน

2.  นางจงจิตร                       พนาวัลย์                 ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1

3.  นายสมบัติ                        กลั่นเกลา               ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2

4.  นายวินัย                           คนขำ                      ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3

5.  นายอำนวย                      นามไว                    ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4

6.  นายสำเริง                        แก้วพรมห์             ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5

7.  นายพิพัฒน์                     สุขอยู่                      ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6

8.  นายชนาธิป                     เย็นจิตร                  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7

9.  นายชูชาติ                        วรรณขำ                 ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9

10. นางสาวละเอียด            เรืองเทศ                ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  10

11. นายสงวน                       ชมเชย                   ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  11

12.นายบุญูชู                         วงศ์น้อย                ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  12

13.นายวุฒิชาติ                     ทิมเพชร                ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  13

14.นายหร่าย                         รามจุล                   ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  14

 

นายสุรสิทธิ์ บัวจีน
นายกอบต.แก่งกระจาน

ปฏิทินกิจกรรม อบต.
พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR code อบต.แก่งกระจาน